Våra

Medarbetare

Vi finns här för er

Kontakta oss

Adress:

Karlavägen 41
114 31, Stockholm

Telefon: 08-676 05 50

Mailinfo@advokatsj.se

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.