Advokat

Carla Pantzar

Telefon: 070-317 82 01
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011

Alla medarbetare

I kontorsgemenskap med

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.