Advokat

Rasmus Reinerstam

Åtar sig uppdrag som privat och offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i migrationsärenden och mål angående LVU, LVM, LPT samt LRV
Telefon: 072 731 94 86

Juristexamen från Uppsala universitet 2017

Tingstjänstgöring på Uppsala tingsrätt 2017-2019

Beredningsjurist på Uppsala tingsrätt 2019-2020

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2022

Medarbetare sedan 2020

Alla medarbetare

I kontorsgemenskap med

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.