Advokatfirman Salomonsson & Jovicic

Specialister på brottmål

Med lång erfarenhet av brottmål

Vi åtar oss uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde i ärenden om uppskjutande av villkorlig frigivning, överförande av straffverkställighet och som offentligt biträde i migrationsärenden samt mål angående LVU, LVM, LPT och LRV.

Genom engagemang och hårt arbete försöker vi uppnå vår ambition; att erbjuda våra klienter den bästa rådgivningen och biträdet inom brottsmålsprocessen. 

När finns det skäl att kontakta oss?

  • Du är misstänkt för brott
  • Du är kallad till polisförhör
  • Du har blivit utsatt för brott

Läs mer

Glöm in lägga till en länk i sidomenyn
Vi finns här för er

Kontakta oss

Adress:

Karlavägen 41

114 31 Stockholm

Telefon: 08-676 05 50

Mail: info@advokatsj.se

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.