Biträdande jurist

Johannes Liedholm

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som offentligt biträde i migrationsärenden samt mål angående LVU, LVM, LPT och LRV
Telefon: 073 301 5126

Juristexamen från Uppsala universitet 2019

Tingstjänstgöring på Attunda tingsrätt 2020-2022

Medarbetare sedan 2022

Alla medarbetare

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.