Om vår byrå

Specialister på brottmål

Advokatfirman Salomonsson & Jovicic är specialiserad på brottmål och arbetar främst med försvararuppdrag. Advokatfirman i dess nuvarande form grundades 2009 med ambitionen att erbjuda våra klienter den bästa rådgivningen och biträdet inom brottsmålsprocessen. Genom engagemang och hårt arbete uppnår vi denna ambition.

Advokatfirman har sin verksamhet i Stockholm men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Vi åtar oss uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde i ärenden om uppskjutande av villkorlig frigivning, överförande av straffverkställighet och som offentligt biträde i migrationsärenden samt mål angående LVU, LVM, LPT och LRV.

Advokatfirman har kontorsgemenskap med Advokatfirman Ola Salomonsson KB och Advokatfirman Carla Pantzar AB. 

Vi finns här för er

Kontakta oss

Adress:

Karlavägen 41

114 31 Stockholm

Telefon: 08-676 05 50

Mail: info@advokatsj.se

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.