Kontakta oss

Kontakta oss

Adress:
Karlavägen 41
114 31, Stockholm

Telefon: 08 676 05 50
Telefax: 08 676 05 51
Epost: info@advokatsj.se

Kontoret är bemannat varje vardag 08.00-17.00

Jourtid: För jourdomstolens kännedom nås vi under kvällar och helger på våra mobiltelefoner. Detta gäller även andra brådskande ärenden som inte kan vänta till ordinarie arbetstid.

För besök vänligen ring och boka tid via kontoret.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.