Advokat

Olle Brickstad

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som offentligt biträde i migrationsärenden samt mål angående LVU, LVM, LPT och LRV
Telefon: 073 916 13 56

Juristexamen från Uppsala universitet 2017

Tingstjänstgöring på Södertälje tingsrätt 2017-2019

Medarbetare sedan 2019

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2022

Alla medarbetare

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.