Advokat & Delägare

Slobodan Jovicic

Åtar sig främst försvararuppdrag inklusive eko-mål
Telefon: 076 876 76 00

Jur.kand, examen från Stockholms universitet 2003

Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2008

Medarbetare sedan 2006

Alla medarbetare

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.