Vår verksamhet

Expertis

När finns det skäl att kontakta oss?

  • Du är misstänkt för brott
  • Du är kallad till polisförhör
  • Du har blivit utsatt för brott

Är du misstänkt för brott?

Om du är misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan har du i regel rätt till en offentlig försvarare. Är du anhållen eller häktad har du alltid rätt till en offentlig försvarare.

Texten nedan läggs under en ”läs mer” skylt

Du har rätt att välja vilken offentlig försvarare du önskar företrädes av. Det är i första hand staten som står för den offentliga försvararens kostnader. Under vissa förhållanden kan du själv bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av denna kostnad.

Om du är missnöjd med din offentliga försvarare kan du begära byte vid den domstol där målet handläggs.

Om du inte har rätt till en offentlig försvarare eller inte kan få den advokat du önskar förordnad kan vi erbjuda privata försvarare.

Så här går det till:

  1. Meddela polis eller tingsrätt att du vill anlita en försvarsadvokat från Advokatfirman Salomonsson & Jovicic som din försvarare.
  2. Om du önskar en specifik advokat säger du namnet på honom eller henne.
  3. Tingsrätten utser den försvarsadvokat från Advokatfirman Salomonsson & Jovicic som du valt som din offentliga försvarare.
Läs mer

Har du blivit utsatt för brott?

Om du har blivit utsatt för brott kan du i vissa fall ha rätt till ett målsägandebiträde. Kostnaderna för ett målsägandebiträde står staten för.

Texten nedan läggs under en ”läs mer” skylt

Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara dina intressen och ge stöd, hjälp och råd under förundersökningen och vid rättegång. Ett målsägandebiträde biträder vid förhör hos polisen, framställer skadeståndsanspråk vid huvudförhandling samt finns till hands och svarar på frågor under processens gång.

Om du har rätt till ett målsägandebiträde har du möjlighet att själv föreslå vem som ska biträda dig. Vänd dig till polisen, åklagaren eller till tingsrätten och meddela vem du önskar som målsägandebiträde.

Så här går det till:

  1. Meddela polis eller tingsrätt att du vill anlita ett ombud från Advokatfirman Salomonsson & Jovicic som ditt målsägandebiträde.
  2. Om du önskar en specifik person säger du namnet på honom eller henne.
  3. Tingsrätten utser det ombud från Advokatfirman Salomonsson & Jovicic som du har valt till ditt målsägandebiträde.
  4. Staten betalar kostnaden för målsägandebiträdet.
Läs mer
Vi finns här för er

Kontakta oss

Adress:

Karlavägen 41

114 31 Stockholm

Telefon: 08-676 05 50

Mail: info@advokatsj.se

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.