Advokat & Delägare

Martin Larsson

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare inklusive eko-mål, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
Telefon: 070 944 78 79

Jur.kand, examen från Stockholms universitet 2012

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2015

Medarbetare sedan 2010

Alla medarbetare

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.