Administratör

Halima Muddei

Domstolshandläggare på Stockholms tingsrätt 2014-2018

Medarbetare sedan 2018

Alla medarbetare

I kontorsgemenskap med

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.