Advokat

Marcus Stalebrant

Åtar sig uppdrag som privat försvarare, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Telefon: 070 771 38 96

Juristexamen från Lunds universitet 2013

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018

Medarbetare sedan 2018

Alla medarbetare

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.