Advokat

Viktor Svartz

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare inklusive eko-mål, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
Telefon: 072 066 97 77

Jur.kand, examen från Uppsala universitet 2010

Tingstjänstgöring på Solna tingsrätt 2010-2012

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2014

Medarbetare sedan 2017

Alla medarbetare

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.