Advokat

Ola Salomonsson

Telefon: 070-514 15 70

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1983

 

Växel: 08-676 05 50

Alla medarbetare

I kontorsgemenskap med

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2024 Salomonsson & Jovicic.