Advokat

Noemi Kadas

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som offentligt biträde i migrationsärenden samt mål angående LVU, LVM, LPT och LRV.
Telefon: 073 666 85 91

Juristexamen från Stockholms universitet 2016

Tingstjänstgöring på Södertörns tingsrätt 2017-2018

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2021

Medarbetare sedan 2019

Alla medarbetare

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se advokatsamfundet.se
© Copyright 2023 Salomonsson & Jovicic.